de goedkoopste notaris in Noord-Holland
Bel: 0251-203203
Goed en Goedkoop Een verklaring van erfrecht, executele vanaf € 168,- (ex BTW)

Werkwijze

Keuzemogelijkheden De wet geeft een aantal keuzemogelijkheden aan een erfgenaam.
Hij/zij kan de nalatenschap:

  1. zuiver aanvaarden
  2. beneficiair aanvaarden
  3. verwerpen

1. Wat is het gevolg van zuivere aanvaarding? Bij zuivere aanvaarding heeft u recht op de bezittingen, maar bent u met alle andere erfgenamen aansprakelijk voor alle schulden. Ook als er meer schulden dan bezittingen zijn, erft u die beide. Het is belangrijk voordat u zuiver aanvaardt zekerheid te hebben dat er niet meer schulden dan bezittingen zijn.

2. Wat is het gevolg van beneficiair aanvaarden? Door beneficiair te aanvaarden heeft u recht op de bezittingen van de overledene, bent u wel aansprakelijk voor de schulden van de overledene, maar in beginsel niet meer dan tot op de hoogte van het bedrag van de bezittingen. Het gevolg hiervan is dat u in beginsel niet met uw eigen vermogen aansprakelijk bent voor de schulden van de overledene. Aan deze vorm van aanvaarden kunnen veel procedurevoorschriften vastzitten. Als u benificiair wilt aanvaarden, dient u een verklaring af te leggen bij de rechtbank. De rechtbank rekent daar griffierechten voor. Wij kunnen een dergelijk document voor u opstellen en laten inschrijven bij de rechtbank.

3. Wat is het gevolg van verwerpen? Door verwerping heeft u geen recht op de bezittingen en bent u ook niet aansprakelijk voor eventuele schulden. U bent dan geen erfgenaam. Het gevolg van verwerping kán zijn dat uw kinderen erfgenaam worden.
Hoe verwerpt u?
Door het afleggen van een verklaring bij de rechtbank. Wij kunnen een dergelijk document voor u opstellen en laten inschrijven bij de rechtbank.

Gang van zaken Alle erfgenamen krijgen een verklaring toegestuurd waarmee zij de nalatenschap zuiver kunnen aanvaarden of eventueel beneficiair kunnen aanvaarden of verwerpen. Deze verklaring dient te worden ondertekend op ons kantoor, bij een notaris naar keuze of bij een bevoegd ambtenaar van de gemeente, om de handtekening te legaliseren. De kosten daarvoor kunnen per notariskantoor verschillen.
Als er beneficiair aanvaard wordt of verworpen, worden door de rechtbank griffiekosten in rekening gebracht. Bij zuivere aanvaarding is dat niet het geval. Hieraan zijn geen verdere kosten verbonden.
Zodra wij alle gelegaliseerde en ondertekende verklaringen retour hebben ontvangen, kunnen wij de verklaring van erfrecht opmaken en deze aan u toezenden.

Voor nadere informatie kunt u contact met ons opnemen.