de goedkoopste notaris in Noord-Holland
Bel: 0251-203203
Goed en Goedkoop Een verklaring van erfrecht, executele vanaf € 168,- (ex BTW)

Home

Een verklaring van erfrecht is een verklaring van een notaris waarin staat vermeld wie de erfgenamen van een overleden persoon zijn. Een verklaring van erfrecht is nodig om onder andere de banktegoeden vrij te geven of onroerende zaken op naam van de erfgenamen te zetten bij het Kadaster.

De notaris maakt de verklaring van erfrecht aan de hand van de door hem of haar verzamelde gegevens. Indien er meerdere erfgenamen zijn, kan in de verklaring van erfrecht een gevolmachtigde opgenomen worden, aangewezen door de gezamenlijke erfgenamen.

Voor het afgeven van een verklaring van erfrecht heeft de notaris de volgende gegevens van u nodig:

  1. een kopie van de akte van overlijden;
  2. het laatste woonadres van de overledene;
  3. een lijst met namen, adressen en emailadressen van de erfgenamen;
  4. indien aanwezig: een kopie van het trouwboekje;
  5. een kopie van de (geldige) legitimatiebewijzen (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart) van de erfgenamen;
  6. indien aanwezig: een afschrift van het testament, van de huwelijkse voorwaarden of van het samenlevingscontract van de overledene;
  7. indien van toepassing, aanwijzing van een gevolmachtigde (degene die de nalatenschap gaat afwikkelen).

Deze gegevens kunt u per email of per post naar ons toesturen. Zie de contactpagina voor onze gegevens.

Moet ik bij de notaris langsgaan? U hoeft de verklaring van erfrecht niet mede te ondertekenen. U hoeft dus niet op ons kantoor te verschijnen. U ontvangt een verklaring van erfrecht over de post.